Dobré ráno, dnes je 21. január 2020.

Referencie

Prečo zatepľovať ?

Rozhodujete sa? Pri rozhodnutí zatepľovať by Vám mohol byť pomocníkom prehľad dôvodov prečo sa rozhodnúť pre zateplenie.

Ekonomické

 • zníženie nákladov na vykurovanie
 • menšie investičné náklady na realizáciu vykurovacieho systému v novostavbách

Technické

 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie
 • zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty stavebných konštrukcií
 • zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií, spomalenie ochladnutia stavebných konštrukcií pri vykurovacej prestávke eliminácia zatekania cez škáry medzi panelmi pri panelových stavbách
 • zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na stavebné konštrukcie
 • zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov
 • zamedzenie korózie výstuže

Hygienické

 • zamedzenie vzniku plesní

Estetické
Možné riešenie

Efektívnosť zateplenia obvodových plášťov zatepľovacími systémami sa prejaví najmä zvonka. Z hľadiska princípov skladby, použitých materiálov na vytvorenie jednotlivých vrstiev a uplatnených doplnkových výrobkov je zateplenie možné previesť:

 • kontaktným zatepľovacím systémom

Kontaktné zatepľovacie systémy sa vyznačujú uplatňovaním mokrých procesov na vytvorenie jednotlivých vrstiev. Jednotlivé vrstvy systému majú vzájomný celoplošný kontakt. Pripevňovacími prvkami a doplnkovými profilmi sa zabezpečuje vzájomné spolupôsobenie jednotlivých vrstiev a pôvodnej konštrukcie pri vytváraní tepelnej ochrany budovy a prenose zaťaženia. Kontaktné zatepľovacie systémy sa skladajú zo:

 • spojovacej vrstvy
 • tepelnoizolačnej vrstvy
 • výstužnej vrstvy s výstužnou mriežkou
 • povrchovej vrstvy / náter, tenkovrstvá omietka/

Podľa pripevňovania tepelnoizolačných dosiek rozlišujeme:

 • lepené
 • lepené a dodatočne pripevňované rozpernými kotvami
 • mechanicky pripevňované

Zateplenie fasády sa realizuje, ak je to možné, vždy z vonkajšej strany. Túto podmienku determinujú technické požiadavky na skladbu vrstiev obalovej konštrukcie za účelom vylúčenia nepríjemných porúch pri používaní objektu. Zachováva sa tým možnosť užívania objektu aj počas zatepľovacích prác, pričom sa zvýšia tepelnoakumulačné vlastnosti obvodovej steny.

Systémy zatepľovania

caparol

Naša firma vlastní licencie pre zatepľovanie objektov systémami:

Fy Caparol - zatepľovacie systémy Capatect

Tu sú dostupné náhľady certifikátov.
Služby

Naším partnerom na základe vzájomnej dohody poskytujeme kompletné služby od úplného začiatku. Predpokladom k úspešnej spolupráci je vzájomná komunikácia, čo nám umožní získať prehľad o požiadavkách obyvateľov domu, o technickom stave daného domu a o reálnych možnostiach samotnej realizácie, zabezpečenie financovania a kompletný servis spojený s podávaním žiadostí o dotácie.

K naším ďaľším službám patrí i:

 • zabezpečenie projektových prác a tepelnotechnických posudkov
 • vypracovanie cenových ponúk
© 2009 Druza - Eduard Kadlec.
Všetky práva vyhradené.